A��������� ����������
��� ����������� ���� ��������� ���'���� ��� ������ ��'����

До уваги читачів!

Рубрика «До друку» містить прорецензовані, відредаговані й допущені до
друку статті, які після опублікування в паперовому номері журналу
переносяться в рубрику «Архів».


Ukr. Bioorg. Acta 2021, Vol. 16, N2

������� �������