Aнглійською Українською
Нові надходження Зв'язок

 


Сайт створено за підтримки


Ukr. Bioorg. Acta 2020, Vol. 15, N2

hpps://doi.org/10.15407/bioorganica2020.02


CONTENTS

Review article

Olga V. Shablykina, Viktoriia S. Moskvina, Volodymyr P. Khilya
Features of the synthesis and biological evaluation of 3-(carboxyphenyl)chromones

3

Research articles

Stepan G. Pilyo, Оlexandr P. Kozachenko, Victor V. Zhirnov, Maryna V. Kachaeva, Oleksandr L. Kobzar, Andriy I. Vovk and Volodymyr S. Brovarets
Synthesis and anticancer activity of 5-sulfonyl derivatives of
1,3-oxazole-4-carboxylates

13

Yana I. Sakhno, Maksym V. Mykhailenko, Maksim A. Kolosov, Elena H. Shvets,
Vladimir I. Musatov, Natalia V. Chorna, Sergey M. Desenko and Valentyn A. Chebanov
Condition-based switching the multicomponent reactions of 5-amino-3-(methylthio)-1,2,4-triazole, aromatic aldehydes, and pyruvic acid

22

Anastasiia A. Riabchenko, Olga V. Shablykina, Serhiy V. Shilin, Svitlana A. Chumachenko, Volodymyr P. Khilya
Amino acid sulfonamides based on 4-(1-oxo-1H-isochromen-3-yl)benzenesulfonyl chloride

27

Oleksandr L. Kobzar, Vitaliy O. Sinenko, Yuriy V. Shulha, Vlasyslav M. Buldenko, Diana M. Hodyna, Stepan G. Pilyo, Volodymyr S. Brovarets and Andriy I. Vovk
Synthesis and evaluation of new thiazole-containing rhodanine-3-alkanoic acids as inhibitors of protein tyrosine phosphatases and glutathione S-transferases

33

Anna P. Kryshchyshyn-Dylevych
Some pharmacological properties of 4-[3-(5-bromo-2-hydroxyphenyl)-5-phenyl-3,4-dihydropyrazol-2-yl]-5H-thiazol-2-one

41

Yevheniia S. Velihina, Nataliya V. Obernikhina, Stepan G. Pilyo, Maryna V. Kachaeva, Oleksiy D. Kachkovsky, Volodymyr S. Brovarets
In silico study of binding affinity of nitrogenous bicyclic heterocycles: fragment-to-fragment approach

49

Головна сторінка