Aнглійською Українською
Нові надходження Зв'язок

 


Сайт створено за підтримки
 
2006 Том IV №1

 

Синтез 1,4-дигідропіридинів із застосуванням мікрохвильової печі

Сандіп А. Котаркар, Девананд В. Шінде

Факультет хімічної технології Університету ім. Доктора Бабасахеба Амбедкара Марасвади
м. Аурангабад, Індія


Резюме: Розроблено новий, екологічно безпечний, економічно вигідний, такий, що не потребує розчинника, метод синтезу 1,4-дигідропіридинів з етилацетоацетату, альдегіду й ацетату амонію з використанням побутової мікрохвильової печі.

Ключові слова: синтез Ганча, мікрохвильова піч

Full-text in PDF Contact authorsС
интез 1,2-транс-глікозилфторидів 2-ациламіно-2-дезоксицукрів з уретановими N-захисними групами


С.С. Пертель, Є.С. Какаян, В.Я. Чирва

Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського
просп. Вернадського, 4, Сімферополь, 95007, Україна

Резюме: Вивчено взаємодію глікозилгалогенідів 2-ациламіно-2-дезоксицукрів із тетрабутиламонійфторидом (TBAF). Показано, що в більшості випадків основними продуктами реакції є відносно стабільні 2-алкіл-гліко-[2,1-d]-2-оксазоліни. Взаємодія утворених 2-алкіл-глікооксазолінів із TBAF не відбувається, можливо, через високу основність і низьку нуклеофільність фторид-йона. Встановлено, що цільові 1,2-транс-глікозилфториди 2-ациламіно-2-дезоксицукрів можна одержати в результаті реакції 2-(алкокси-карбоніламіно)-2-дезокси-глікозилгалогенідів із TBAF. Утворення 1,2-транс-глікозилфторидів у цьому випадку пов’язане, мабуть, із високою реакційною здатністю проміжних 2-алкокси-гліко-[2,1-d]-2-оксазолінів.

Ключові слова: 1,2-транс-глікозилфториди аміноцукрів, внутрішньомолекулярне нуклеофільне заміщення, глікооксазоліни, анхімерне сприяння.

Full-text in PDF Contact authorsНовий підхід до синтезу 4'-діалкіламіно-3-гідроксифлавонів


С.А. Демченко, В.Г. Пивоваренко

Київський національний університет імені Тараса Шевченка
вул. Володимирська, 64, Київ, 01033, Україна


Резюме: З метою створення нових флуоресцентних зондів синтезовано ряд 4'-піперазинозаміщених похідних 3-гідроксифлавону. Запропоновано новий підхід до синтезу цих сполук — за реакцією нуклеофільного заміщення атома Флуору в ароматичному ядрі. Дібрано оптимальні умови для препаративного одержання цільових сполук.

Ключові слова: флавоноли, 3-гідроксифлавони, флуоресценція, флуоресцентні зонди, нуклеофільне заміщення.

Full-text in PDF Contact authors


Нові стирилціаніни та їх димери як флуоресцентні барвники для детекції нуклеїнових кислот: синтез і спектрально-люмінесцентні властивості

А.О. Баланда, К.Д. Волкова, В.Б. Ковальська, М.Ю. Лосицький, С.С. Лукашов, С.М. Ярмолюк

Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
вул. Академіка Заболотного, 150, Київ, 03143, Україна


Резюме: Для розробки ДНК-чутливих флуоресцентних зондів було синтезовано серію нових (n-диметиламіностирил)бензотіазолових барвників із тетраалкіламонійними групами. Досліджено спектрально-люмінесцентні властивості одержаних барвників як у вільному стані, так і в присутності нуклеїнових кислот (НК) та БСА (бичачий сироватковий альбумін). Показано, що димерні стирилціанінові барвники з двома тетраалкіламонійними групами у складі лінкеру більш ніж на три порядки підвищують інтенсивність флуоресценції у присутності ДНК. Досліджено механізм взаємодії синтезованих стирилціанінів із длДНК і запропоновано можливий механізм їх зв’язування. Вивчено можливість використання стирилціанінів як зондів для флуоресцентної візуалізації нуклеїнових кислот у живих клітинах.

Ключові слова: стирилціанінові барвники, детекція нуклеїнових кислот.

Full-text in PDF Contact authors


Новий високочутливий флуоресцентний барвник Barva NA для візуалізації ДНК після денатуруючого градієнтного гель-електрофорезу


О.О. Соловйов, Л.А. Лівшиць, В.Б. Ковальська, М.Ю. Лосицький, Ю.Л. Сломінський
1, С.М. Ярмолюк

Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
вул. Академіка Заболотного, 150, Київ, 03143, Україна
1Інститут органічної хімії НАН України
вул. Мурманська, 5, Kиїв, 02660, Україна

Резюме: Порівняно ефективності використання високочутливого барвника Barva NA (НСФ «Отава», Україна) та бромистого етидію для візуалізації продуктів ПЛР 20-го екзону гена ТРБМ після розділення мутантних варіантів методом денатуруючого градієнтного гель-електрофорезу (DGGE). Показано значно вищу чутливість Barva NA в порівнянні з бромідом етидію.

Ключові слова: DGGE, ген, мутації, муковісцидоз, візуалізація ДНК, Barva NA.

Full-text in PDF Contact authorsВнутрішньомолекулярні водневі зв’язки в усіх можливих конформерах 2'-дезоксиуридину: неемпіричний квантово-хімічний аналіз топології електронної густини


Р.О. Жураківський, Д.М. Говорун1

Національний університет імені Тараса Шевченка
просп. Академіка Глушкова, 2, корп. 5, 03127, Київ, Україна
1Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
вул. Академіка Заболотного, 150, Київ, 03143, Україна

Резюме: У 94 усіх можливих конформерах мінорного нуклеозиду 2'-дезоксиуридину методом квантово-хімічного аналізу (рівень теорії DFT B3LYP/6-31G(d,p)) топології електронної густини (теорія атомів у молекулах) уперше зафіксовано 14 типів внутрішньомолекулярних водневих зв’язків (їх загальна кількість — 175): C1'H...O2, C2'H2...O5', C2'H2...O2, C3'H...O2, C5'H1...O2, C5'H2...O2, C6H...O4', C6H...O5', C3'H...HC6, O5'H...HC6, O3'H...O5', O5'H...O3', O5'H...O4', O5'H...O2. Представлено їх конформаційні властивості, геометричні та електронно-топологічні характеристики.

Ключові слова: 2'-дезоксиуридин, нуклеозиди, внутрішньомолекулярні водневі зв’язки, аналіз топології електронної густини, квантово-хімічний конформаційний аналіз.

Full-text in PDF Contact authorsКон’югати олігонуклеотидів з інтеркаляторами: синтез та біологічна активність


І.Я. Дубей

Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
вул. Академіка Заболотного, 150, Київ, 03143, Україна

Резюме: Модифікація олігонуклеотидів інтеркаляторами підвищує афінність їх зв’язування з нуклеїновими кислотами-мішенями при збереженні високої сіквенс-специфічності, що дозволяє ефективно регулювати експресію генів, блокуючи процеси реплікації, транскрипції чи трансляції. Інтеркалятори — планарні поліароматичні сполуки, що взаємодіють з подвійною та потрійною спіралями ДНК за рахунок вбудовування між сусідніми парами основ і стабілізують комплементарні комплекси нуклеїнових кислот. Їх кон’югати широко вивчаються in vitro та in vivo як інструменти дослідження біологічних процесів і потенційні протиракові та противірусні терапевтичні препарати. В огляді узагальнено основні підходи до синтезу модифікованих олігонуклеотидів і описано їх кон’югати з основними інтеркаляторами. Обговорюються фактори, що впливають на ефективність гібридизації і біологічну активність кон’югатів.

Ключові слова: олігонуклеотидні кон’югати, інтеркалятори, ДНК, дуплекси, потрійна спіраль.

Full-text in PDF Contact authors

Національна школа біоорганічної хімії

Кухар Валерій Павлович

 

Full-text in PDF  

Василь Георгійович Пивоваренко

 

Full-text in PDF  

Симпозіуми, конференції, олімпіади

У Дніпропетровську відбулася IV Всеукраїнська конференція
молодих вчених та студентів з актуальних питань хімії

 

Full-text in PDF  

Науковий процес

Написання наукової статті

 

Full-text in PDF  
Головна сторінка